Завдання 3. Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і

Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і проаналізувати динаміку, зробити висновки, (тис. грн.)

№ з/п Показники На початок року на кінець року
1. Необоротні активи 15 300 16 000
2. Запаси і витрати 12 450 11 500
3. Грошові кошти та інші активи 7 700 7 500
4. Розрахунки та інші пасиви 7 900 7 100

Екзаменаційний білет № 19

1. Особливості ведення обліку та складання фінансової звітності на малих підприємствах.

2. Аналіз використання обладнання та виробничих потужностей підприємства.

3. Методи аудиторської перевірки.

4. Яка інформація є релевантною для прийняття рішень про капітальні вкладення? Наведіть приклад.

Практична частина до білета № 19

Завдання 1

Участниками ТОВ є юридичні особи (60 % и 40 %). Загальними зборами Товариства було прийнято рішення про виплату дивідендів в сумі 50 000 грн. Дивіденди виплачуються:

1) 25000 грн. у вигляді Завдання 3. Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і часток, емітованих підприємством, при цьому, співвідношення часток учасників в статутному фонді не змінюється.

2) 25000 грн. грошовими коштами з розрахункового рахунку.

Сума дивідендів, сплачених у вигляді часток, емітованих підприємством:

– 15000 грн. (25000 грн. x 60 %);

– 10000 грн. (25000 грн. x 40 %).

Сума дивідендів, виплачених грошовими коштами, склала:

1) учасник А – 15000 грн. (25000 грн. x 60 %);

2) учасник Б – 10000 грн. (25000 грн. x 40 %).

Необхідно:відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.


documentavbtesn.html
documentavbtmcv.html
documentavbttnd.html
documentavbuaxl.html
documentavbuiht.html
Документ Завдання 3. Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і