TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница

"Nemáte ponětí, kam odjel?"

Plukovníkova přirozeně rudá tvář zrudla ještě víc. "Nedbalost z naší strany, myslíte si asi. Přiznávám, že to skoro tak vypadá. Samozřejmě že byl ten chlapík pod dohledem - zrovna jako všichni ostatní. Odpověděl na naše otázky zcela uspokojivě - udal londýnskou zprostředkovatelnu, která mu našla tohle místo. Poslední zaměstnavatel, sir Horace Bird. Odpovídal velmi zdvořile, nejevil žádné známky strachu. Hned nato zmizel - a dům byl hlídán. Pustil jsem se do svých TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница lidí, ale oni přísahají, že ani na chvilku nezamhouřili oko."

"Velmi pozoruhodné," řekl pan Satterthwaite.

"Nehledě na všechno ostatní je to pěkná hloupost takhle utéct," zamyšleně pronesl sir Charles. "Věděl, že není v podezření. Tím, že upláchl, upoutal na sebe pozornost."

"Přesně tak. A nemá naději, že unikne. Jeho popis jsme dali do oběhu. Je jen otázka dní, než ho seberou."

"Velmi zvláštní," poznamenal sir Charles. "Nerozumím tomu."

"Důvod je dost jasný. Ztratil nervy. Dostal najednou vítr."

"Copak TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница by člověk, který měl odvahu dopustit se vraždy, neměl odvahu zůstat pak klidně na místě?"

"Přijde na to. Přijde na to. Znám zločince, většina jich jsou zbabělci. Myslel si, že je v podezření, a pláchnul."

"Ověřili jste si, co o sobě řekl?"

"Samozřejmě, sire Charlesi. To je obvyklý postup. Londýnská zprostředkovatelna jeho výpověď potvrdila. Měl písemné doporučení od sira Horace Birda, který ho velmi chválí. Sir Horace sám je ve východní Africe."

"Tak TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаže doporučení mohlo být paděláno?"

"Správně," řekl plukovník Johnson a usmál se na sira Charlese se spokojeným výrazem učitele, který chválí chytrého žáka. "Poslali jsme siru Horacovi telegram, ale může to chvilku trvat, než dostaneme odpověď. Je na safari."

"Kdy ten člověk zmizel?"

"Ráno po smrti sira Bartholomewa. U večeře byl přítomen lékař - sir Jocelyn Campbell - tak trochu toxikolog, jak jsem se dozvěděl, on a Davis (místní lékař) došli k stejnému závěru TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница a ihned dali zavolat naše lidi. Vyslechli jsme tu noc všechny. Sluha Ellis šel jako obvykle do svého pokoje, a ráno už tu nebyl. V posteli zřejmě nespal."

"Vyklouzl pod pláštěm noci?"

"Vypadá to tak. Jedna z dam - slečna Sutcliffová, ta herečka - asi ji znáte, ne?"

"Zajisté, velmi dobře."

"Slečna Sutcliffová přišla s domněnkou, že ten člověk odešel z domu tajnou chodbou." Omluvně se vysmrkal. "Je to jako v románě Edgara Wallace, ale zdá se, že něco takového tam je. Sir TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница Bartholomew byl na tu chodbu velmi pyšný. Ukázal ji slečně Sutcliffové. Končí asi půl míle odtud mezi nějakými rozpadlými zdmi."

"To by jistě bylo možné vysvětlení," přisvědčil sir Charles. "Jenže - jak by sluha mohl vědět, že tam taková chodba je?""Ovšem, o to právě jde. Moje paní vždycky říká, že služebnictvo ví o všem. Má asi pravdu."

"Jed, jak jsem vyrozuměl, byl nikotin, že ano?"

"Ano. Jed nejméně obvyklý, řekl bych. Poměrně zřídka TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница použitý. Je-li

člověk silný kuřák, jako byl doktor, pak by to podle mého mínění vedlo k tomu, že by se věci zkomplikovaly. Chci říct, že mohl zemřít na otravu nikotinem přirozeným způsobem. Jenže ovšem tahle věc na to byla příliš náhlá."

"Jak byl jed podán?"

"Nevíme," doznal plukovník Johnson. "To bude slabina případu. Podle soudu lékařů mohl jed pozřít pouze pár minut před smrtí."

"Pilo se portské, jak jsem slyšel?"

"Ano. Vypadá to, jako TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница by jed byl v portském, ale nebyl. Udělali jsme rozbor obsahu jeho sklenice. Ve sklenici bylo portské, nic než portské. Ostatní sklenice od vína byly ovšem odneseny, ale zůstaly všechny neumyté na podnose v přípravně a žádná z nich neobsahovala nic, co by obsahovat neměla. A co se jídla týče, jedl totéž co všichni ostatní. Polévku, plotici na rožni, bažanta a hranolky, čokoládový nákyp, topinky s mlíčím. Kuchař je u něj už patnáct let. Ne, zdá se, že jed nemohl TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница dostat žádným způsobem, a přece ho má v žaludku. Je to úplná záhada."

Sir Charles se obrátil k panu Satterthwaitovi.

"Je to stejné," řekl vzrušeně. "Přesně stejné jako předtím."

Omluvně pohlédl na policejního ředitele.

"Musím to vysvětlit. V mém domě v Cornwallu také došlo k náhlému úmrtí..."

Plukovník Johnson vypadal, že ho to zajímá.

"Myslím, že jsem o tom slyšel. Od jedné mladé dámy - slečny Lytton Goreové."

"Ano, byla tam tenkrát. Pověděla vám TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница o tom?"

"Ano, pověděla. Velice se té domněnky držela. Ale já, sire Charlesi, nevěřím, že na ní něco je. Nevysvětluje útěk sluhy. Váš sluha náhodou nezmizel?"

"Nemám sluhu - mám jen panskou."

"Nemohla být přestrojena za muže?"

Sir Charles si představil elegantní a žensky koketní Templovou a usmál se.

Plukovník Johnson se rovněž omluvně usmál.

"To byl jen takový nápad," řekl. "Ne, nemůžu říct, že mám velkou důvěru v teorii slečny Lytton Goreové. Tenkr TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаát zemřel nějaký starý farář, jak jsem se dozvěděl. Kdo by chtěl odstranit starého člověka?"

"To je právě na tom to záhadné," řekl sir Charles.

"Zjistíte nejspíš, že jde jen o náhodu. Buďte si jistý, že sluha je náš člověk. Bude to velmi pravděpodobně zločinec, který toho už má za sebou víc. Bohužel nemůžeme najít žádné jeho otisky. Dali jsme jeho ložnici a pokoj prohlédnout expertem, ale neměl štěstí."

"Byl-li to sluha, jaký motiv podle v TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаás měl?"

"To je ovšem jedna z našich potíží," doznal plukovník Johnson. "Možná, že ten chlap přišel s úmyslem krást a sir Bartholomew ho přistihl."

Sir Charles i pan Satterthwaite k tomu oba zdvořile mlčeli. Plukovník Johnson zřejmě sám cítil, že tenhle dohad postrádá věrohodnost.

"Faktem je, že se tedy můžeme jen dohadovat. Jakmile budeme jednou mít Johna Ellise pod zámkem a zjistíme, kdo je a jestli někdy předtím prošel našima TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница rukama - pak motiv bude asi jasný jako den."

"Předpokládám, že jste prohlédli papíry sira Bartholomewa?"

"Samozřejmě, sire Charlesi. Této stránce případu jsme věnovali plnou pozornost. Musím vás seznámit s vrchním inspektorem Crossfieldem, který má případ na starosti. Je to člověk nanejvýš spolehlivý. Upozornil jsem ho, a on se mnou rychle souhlasil, že se zločinem mělo možná něco společného povolání sira Bartholomewa. Lékař zná mnoho profesionálních tajemství. Doklady sira Bartholomewa byly všechny pěkn TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаě zařazeny a zapsány - a jeho sekretářka slečna Lyndonová je s Crossfieldem prošla."

"A nic tam nebylo?"

"Nic, co by nám něco řeklo, sire Charlesi."

"Ztratilo se něco v domě - stříbro, šperky, něco takového?"

"Vůbec nic."

"Kdo všechno v domě byl?"

"Mám seznam - kdepak je? Aha, bude myslím u Crossfielda. Musíte se s Crossfieldem seznámit, vlastně od něj každou minutu čekám hlášení," a vtom zazněl zvonek. "To bude nejspíš on."

Vrchní inspektor Crossfield byl rozložitý muž s TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница poctivou tváří, v řeči trochu pomalý, ale modré oči měl pronikavé.

Pozdravil svého nadřízeného a byl představen oběma návštěvníkům.

Kdyby byl pan Satterthwaite sám, asi by se mu bylo těžko podařilo přimět Crossfielda, aby se rozpovídal. Crossfield na pány z Londýna nedržel - na ty amatéry, co přicházejí se svými "nápady". Sir Charles byl však něco jiného. Vrchní inspektor Crossfield choval naivní obdiv k lesku jeviště. Viděl sira Charlese TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница dvakrát hrát a vzrušení a nadšení, že má tohoto hrdinu divadelních světel před sebou živého, učinilo ho tak přátelským a hovorným, jak jen bylo možno si přát.

"Viděl jsem vás v Londýně, pane. Byl jsem tam s manželkou. Lord Aintree v rozpacích - tak se ta hra jmenovala. Seděli jsme vzadu v přízemí - divadlo bylo nabité - dvě hodiny před začátkem jsme museli stát na lístky. Ale manželka jinak nedala. ,Musím vidět TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница sira Charlese v Lordu Aintreeovi,' prohlásila. Bylo to v Pall Mall."

"Nu, já už jeviště opustil, jak víte. Ale v Pall Mall moje jméno ještě znají." Vytáhl navštívenku a napsal na ni pár slov. "Až si příště s paní vyjedete do města, ukažte tohle lidem v pokladně a oni vám dají dvě nejlepší sedadla, jaká budou mít."

"To je od vás moc laskavé, sire Charlesi - opravdu moc laskavé. Manželka bude celá pryč, až jí to povím."

Pak už byl vrchní inspektor Crossfield jako vosk TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница v rukou bývalého herce.

"Je to zvláštní případ, pane. Nikdy předtím jsem se nesetkal s případem otravy nikotinem. A náš doktor Davis taky ne."

"Vždycky jsem si myslel, že je to onemocnění zaviněné přílišným kouřením."

"Abych vám řekl pravdu, já taky, pane. Ale doktor říká, že čistý alkaloid je kapalina bez zápachu a že pár kapek stačí zabít člověka skoro okamžitě."

Sir Charles hvízdl.

"Pěkně silná věcička."

"Jak říkáte, pane. A TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница přece se všeobecně užívá, dá se říct. Roztokem se postřikují růže. A samozřejmě dá se získat z obyčejného tabáku."

"Růže," řekl sir Charles. "Kde jsem to jen slyšel - ?"

Svraštil čelo, pak zavrtěl hlavou.

"Přišel jste mi ohlásit něco nového, Crossfielde?" zeptal se plukovník Johnson.

"Nic určitého nemáme, pane. Dostali jsme hlášení, že náš muž byl viděn v Durhamu, Ipswichi, Balhamu, na Land's Endu a na tuctu dalších míst. To všechno se TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница musí prověřit, jestli na tom něco je." Obrátil se k ostatním dvěma. "Jak se dostane do oběhu popis muže hledaného policií, hned ho po celé Anglii někdo vidí."

"Jaký je popis toho muže?" zeptal se sir Charles.

Johnson uchopil noviny.

"John Ellis, asi sto sedmdesát centimetrů vysoký, trochu nahrbený, šedé vlasy, malé licousy, tmavé oči, chraptivý hlas, jeden chybějící zub nahoře, což je vidět, když se směje, žádné zvláštní znamení nebo význačný tys."

"Hm," řekl sir Charles. "To TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница je hodně neurčité, až na ty licousy a zub, a licousy už budou pryč, a nemůžete spoléhat na to, že se bude usmívat."

"Nesnáz je v tom, že si nikdo ničeho nevšimne," řekl Crossfield. "Co já měl za potíže, abych dostal od služebných v opatství aspoň neurčitý popis. Je to stále stejné. Popsali mi jednoho a téhož muže a v těch popisech byl označen jako velký, hubený, malý, tlustý, středně vysoký, podsaditý, štíhlý - opravdu ani jeden člověk z pades TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаáti nepoužívá pořádně svých očí."

"Podle vašeho názoru pachatel je Ellis, pane vrchní inspektore?"

"Proč by jinak upláchl, pane? Na to nesmíte zapomenout."

"Ano, to je ten kámen úrazu," zamyšleně řekl sir Charles.

Crossfield se obrátil k plukovníku Johnsonovi a referoval, jaká opatření byla učiněna. Plukovník přikyvoval na souhlas a pak požádal vrchního inspektora o seznam všech, kdo byli v opatství toho večera, kdy došlo k vraždě. Seznam byl předložen oběma novým TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница vyšetřovatelům. Zněl následovně:

MARTHA LECKIEOVÁ, kuchařka

BEATRICE CHURCHOVÁ, první služebná

DORIS COKEROVÁ, druhá služebná

VICTORIA BALLOVÁ, služebné děvče pro všechno

ALICE WESTOVÁ, panská

VIOLETA BASSINGTONOVÁ, pomocnice v kuchyni

(Všechny shora uvedené jsou ve službě u zesnulého delší čas a mají dobrou pověst. Paní Leckieová je zde patnáct let.)

GLADYS LYNDONOVÁ - sekretářka, třiatřicetiletá, zaměstnaná u sira Bartholomewa tři roky, nemůže podat žádnou informaci, pokud jde o pravděpodobný motiv.

Hosté:

LORD a LADY EDENOVI, 187 Cadogan Square

SIR JOCELYN a LADY CAMPBELLOVI, 1256 Harley Street

SLEČNA TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница ANGELA SUTCLIFFOVÁ, 28 Cantrell Mansions, S. W. 3

KAPITÁN DACRES s PANÍ, 3 St John's Wood, W. 1. (Paní Dacresová má salón Ambrosine, s.r.o., Bruton Street.)

LADY MARY a SLEČNA HERMIONE LYTTON GOREOVY, Rose Cottage, Loomouth

SLEČNA MURIEL WILLSOVÁ, Upper Cathcart Road, Tooting

PAN OLIVER MANDERS, Messrs Speier & Ross, Old Broad Street, E.C. 2

"Hm," řekl sir Charles, "na spisovatelku z Tootingu noviny zapomněly. A jak vidím, mladý Manders tam byl taky."

"Stala se mu nehoda a tím způsobem se tam dostal, pane," řekl vrchní inspektor Crossfield. "Mladý pán vjel do TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница zdi zrovna u opatství a sir Bartholomew, který, jak jsem se dozvěděl, ho trochu znal, ho pozval, aby zůstal přes noc."

"To bylo od něj neopatrné," řekl bodře sir Charles.

"Ano, bylo to neopatrné, pane," přisvědčil vrchní inspektor. "Vlastně si myslím, že mladý pán musel mít trochu špičku, jak se říká. Nedovedu si představit, jak by byl mohl najet do zdi, kdyby byl střízlivý."

"Byl asi v povznesené náladě," řekl sir Charles.

"Povznesené alkoholem, podle mého názoru, pane."

"Tak vám tedy velice TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница děkuji, pane vrchní inspektore. Máte něco proti tomu, abychom se šli podívat do opatství, plukovníku?"

"Samozřejmě že ne, milý pane. Ačkoliv se obávám, že se tam nedozvíte o moc víc, než vám mohu říct já."

"Je tam někdo?"

"Jen domácí personál," řekl Crossfield. "Hosté po skončení výslechu okamžitě odjeli a slečna Lyndonová se vrátila do Harley Street."

"Mohli bychom snad také navštívit doktora - ehm - Davise?" navrhl pan Satterthwaite.

"To je dobrý nápad."

Dostali l TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаékařovu adresu, vřele poděkovali plukovníku Johnsonovi za jeho laskavost a odešli.

3. KAPITOLA

Kdo z nich

Když pomalu kráčeli ulicí, zeptal se sir Charles: "Co si o tom myslíte, Satterthwaite?"

"A co vy?" opáčil pan Satterthwaite. Rád si své mínění nechával až do poslední chvíle pro sebe.

Ne tak sir Charles. Promluvil s důrazem:

"Oni se mýlí, Satterthwaite. Všichni se mýlí. Mají v hlavě sluhu. Sluha vzal roha - ergo, sluha je vrah. To nesedí. Ne, to nesedí. Nemůžete pustit ze zřetele tu druhou vra TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаždu - tu, co se stala v mém domě u moře."

"Vy se stále domníváte, že ty dvě vraždy spolu souvisí?" zeptal se pan Satterthwaite, ačkoliv si v duchu na tuto otázku už odpověděl kladně.

"Člověče, musí spolu souviset. Všechno na to ukazuje... Musíme najít společného činitele - někoho, kdo byl přítomen při obou příležitostech -"

"Ano," přisvědčil pan Satterthwaite. "A to nebude tak jednoduché, jak. by si člověk na první pohled myslel. Máme tu p TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаříliš mnoho společných činitelů. Uvědomujete si, Cartwrighte, že vlastně každá osoba, která byla na večeři ve vašem domě, byla i tady?"

Sir Charles přikývl.

"Samozřejmě že jsem si to uvědomil - ale uvědomujete si vy, jaký závěr se z toho dá vyvodit?"

"Teď vám zcela nerozumím, Cartwrighte."

"U čerta, člověče, myslíte, že je to náhoda? Ne, to byl úmysl. Proč všichni lidé, kteří byli svědky první smrti, jsou i u druhé? Náhoda? Určité ne. Byl TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница to plán - záměr - Tollieho plán."

"Ach," řekl pan Satterthwaite. "Ano, je to možné..."

"Je to jisté. Neznal jste Tollieho tak jako já, Satterthwaite. Byl to člověk, který si nechával své názory pro sebe, a byl to velmi rozvážný člověk. Po celá léta, co ho znám, jsem nikdy neslyšel, že by vyslovil nějaký unáhlený názor nebo úsudek.

"Podívejte se na to takhle: Babbington je zavražděn - ano, zavražděn - nebudu se tomu slovu vyhýbat a hledat mírnější výraz - zavra TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаžděn jedem toho večera v mém domě. Tollie se mi pro mé podezření trochu posmívá, ale celý ten čas má podezření sám. Nemluví o něm - to není jeho způsob. Ale v tichosti v duchu na případu pracuje. Nevím, co měl, na čem mohl stavět. Nemohl se, myslím, zaměřit na jednotlivou osobu. Domníval se, že jeden z těch lidí zločin spáchal, a vymyslel plán, jakousi zkoušku, aby zjistil, kdo z nich to byl."

"A co ostatní hosté, Edenovi TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница a Campbellovi?"

"Pouhá kamufláž. Aby věc nebyla tak nápadná."

"Jaký to mohl být plán, co říkáte?"

Sir Charles pokrčil rameny - přehnaným způsobem cizince. Rázem se změnil v Aristida Duvala, skvělou hlavu Tajné služby. Při chůzi pokulhával na levou nohu.

"Jak to můžu vědět? Nejsem kouzelník. Nemůžu hádat... Ale plán tu byl... Nevyšel, protože vrah se ukázal o kapánek chytřejší, než si Tollie myslel... Udeřil první..."

"On?"

"Nebo ona. Jed je pr TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страницаávě tak ženskou zbraní jako mužskou - spíš ženskou."

Pan Satterthwaite mlčel. Sir Charles se zeptal:

"Tak co, nesouhlasíte se mnou? Nebo jste na straně veřejného mínění? ,Pachatel je sluha. On to udělal.'"

"A jaké je vaše vysvětlení, pokud jde o sluhu?"

"Nepřemýšlel jsem o něm. Podle mého názoru na něm nezáleží. Nějaké vysvětlení bych našel."

"Jaké například?"

"Dejme tomu, že policie má v tomhle pravdu - Ellis je zločinec z povolání, který, řekněme, pracuje TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница s bandou lupičů. Ellis dostane tohle místo na falešné doklady. Pak je Tollie zavražděn. V jaké situaci se Ellis octne? Pána někdo zavraždí a v domě je člověk, jehož otisky prstů mají ve Scotland Yardu a kterého policie zná. Samozřejmě dostane vítr a upláchne."

"Tajnou chodbou?"

"Čert vem tajnou chodbu. Vytratil se z domu, zatímco si nějaký přitroublý strážník hlídající dům trochu zdříml."

"To se jistě zdá pravděpodobnější."

"Tak tedy, jaký je váš názor, Satterthwaite?"

"Můj TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница názor?" řekl pan Satterthwaite. "Zrovna takový jako váš. Celou dobu si myslím totéž. Sluha mi připadá jako hodně nešikovná falešná stopa. Myslím si, že sira Bartholomewa a chudáka starého Babbingtona zabil týž člověk."

"Jeden z hostí?"

"Jeden z hostí."

Minutu nebo dvě bylo ticho a pak se pan Satterthwaite nedbale zeptal:

"Který z nich myslíte, že to udělal?"

"Proboha, Satterthwaite, jak to můžu vědět?"

"Vědět to ovšem nemůžete," řekl mírně pan Satterthwaite. "Jen jsem

si myslel, že byste mohl TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница mít nějaký nápad - chápete, nic vědeckého nebo rozumového. Jen obyčejný dohad."

"Ne, nemám..." Chvilku přemýšlel a pak ze sebe vyrazil: "Podívejte, Satterthwaite, jakmile o tom začnete přemýšlet, zdá se nemožné, že by to spáchal kterýkoli z nich."

"Pokud jde o okruh podezřelých, vaše teorie je, myslím, správná," uvažoval pan Satterthwaite. "Musíme brát v úvahu, že některé je třeba úplně vyloučit. Například vás, mě a paní Babbingtonovou. Také mladého Manderse TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница, ten v tom také nejel."

"Manders?"

"Ano, přišel náhodou. Nebyl pozván nebo očekáván. Tím se dostává

z okruhu podezřelých."

"Anthony Astor - ta dramatička také."

"Ne, ne, ta tam byla. Slečna Muriel Willsová z Tootingu."

"Takže tam byla - zapomněl jsem, že se ta ženská jmenuje Willsová."

Zamračil se. Pan Satterthwaite uměl dost dobře číst myšlenky druhých lidí. Odhadl poměrně přesně, na co herec právě myslí. Když sir Charles promluvil, pan Satterthwaite si v duchu poklepal na TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница rameno.

"Máte pravdu, Satterthwaite. Nemyslím, že pozval jen ty podezřelé - neboť koneckonců byly tam lady Mary a Egg... Ne, chtěl snad tak trochu inscenovat večírek, podobný tomu v mém domě... Někoho podezíral, ale chtěl tam mít jiné očité svědky, aby věc potvrdili. Něco takového..."

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentavbdnxp.html
documentavbdvhx.html
documentavbecsf.html
documentavbekcn.html
documentavbermv.html
Документ TRAGÉDIE O TŘECH JEDNÁNÍCH 5 страница